/\

ANNONCE

Foto: Foto: Shutterstock

Fly

Argumenterne for og imod biobrændstof

Jonas Lindmark fra den svenske energimyndighed beskæftiger sig generelt med biobrændstof og i særdeleshed med brændstof til fly.

Hvad er dine tanker vedrørende fremtiden for luftfartens brændstof? 
Som tingene ser ud lige nu, arbejder vi på overgangen til bæredygtig energi inden for alle sektorer - deriblandt luftfarten. Vi ser på problemstillingerne, såsom hvad skal der til for at overbevise flyselskaberne om, at de skal skifte til bæredygtige brændstoffer? Det kan være biobrændstof eller elkraft i en vis udstrækning. Men eftersom der ingen specifikke politiske mål er vedrørende luftfarten, er det stadig uklart, hvad der er nødt til at ske og hvor hurtigt. 

Jonas Lindmark fra den svenske nationale energimyndighed arbejder på en større opgave om forskningsstøtte til bæredygtigt brændstof til luftfarten. Hvad er der behov for?
Hvis politikerne sætter sig for, at der skal ske noget, får vi nok brug for en stærkere drivkraft end kun forbrugernes interesse. Det kan struktureres på forskellige måder. Maria Wetterstrand [tidl. ordfører for det svenske grønne parti] har af regeringen fået til opgave at undersøge, hvordan der kan struktureres lovmæssige rammer, så udviklingen fremskyndes. Hendes undersøgelse skal efter planen være færdig i marts næste år. 

Hvordan mener du, fremtiden ser ud for biobrændstof? 
Min fornemmelse er, at hvis der skal ske noget for biobrændstof inden for luftfarten, skal der også ske noget i andre sektorer. Der skal bygges en industri omkring biobrændstof.  

Hvilke incitamenter forestiller du dig kan overbevise virksomhederne til at producere biobrændstof til fly? 

Lige nu vil alle, der gerne vil producere biobrændstof, opdage, at der er meget få incitamenter til det. Der sker mere inden for vejtransport, hvor nye regler trådte i kraft fra den 1. juli. Der er det hele mere specifikt, og markedet er der. Det er stadig på et tidligt stadie inden for luftfarten - virksomhederne eksperimenter sig lidt frem, men ingen har mængder, der virkelig batter. 

Er der behov for flere virksomheder?  
Det vi har brug for er, at virksomheder med knowhow inden for biobrændstof begynder at interessere sig for luftfartsmarkedet. En afgørende faktor bliver omkostningerne ved biobrændstoffet. Hvor meget dyrere er svært at sige såvel som hvilken andel af omkostningerne, der skal videreføres og lægges oveni flyselskabets billetpriser. Det er et vanskeligt spørgsmål og i høj grad et politisk problem. Hvor meget vil man bremse væksten af flyrejser? Der er indført skat på flyrejser, hvilket er et signal om at hæmme væksten. 

Hvad kan regeringer gøre for at fremskynde udviklingen i retning af en mere miljøvenlig luftfartsindustri?  

Det er et særdeles vanskeligt spørgsmål, eftersom flyselskabsektoren ikke arbejder på et nationalt marked. Der er behov for en slags instrument, som påvirker alle flyselskaberne - uden at det dermed bliver konkurrenceforvridende.  Det er mit indtryk, at ingen vil acceptere prisen for dyrere brændstof, hvis det hæmmer deres konkurrenceevne. Med vejtransport tvinges alle eksempelvis til at inkludere en større andel af bæredygtigt brændstof i brændstofblandingen, men det faktum, at luftfarten også er global, gør hele problemstillingen endnu mere kompliceret. Hvad sker der mellem svenske, danske og norske flyselskaber, når der fastsættes regler i hvert enkelt land? 

Blev du inspireret af denne artikel?

Giv den en thumbs up!

likes

ANNONCE

Luk kort

Kategori

Fra artiklen

Del tips

Luk

Leder du efter noget specielt?

Filtrer din søgning

Luk