/\

ANNONS

Flyg

Nu kan du biobränsle-uppgradera dina SAS-biljetter

Resenärer som flyger med SAS kan nu minska koldioxidutsläppen från sina flygningar genom att köpa till en frivillig uppgradering till biobränsle. Den nya produkten kommer att stödja övergången till en ökad användning av mer hållbara flygbränslen (biobränslen) under de kommande åren.

Att öka användningen av biobränslen istället för fossila bränslen är ett av SAS tre strategiska fokusområden på hållbarhetsområdet, där de båda andra målen är att öka bränsleeffektiviteten och erbjuda mer hållbara produkter och tjänster. Fram till nyligen har tillgången på biobränslen varit begränsad, men situationen håller på att förändras. Nu går det bra att köpa till en biobränsleuppgradering direkt när du bokar din flygresa hos SAS eller lägga till tjänsten i efterhand. 

”Vi har skapat en modell där resenärerna kan välja att ersätta fossila bränslen med biobränsle i block om 20 minuter för cirka 9 euro”, säger Lars Andersen Resare, Head of Environment & CSR på SAS. ”På en timslång flygning motsvarar ett sådant 20-minutersblock alltså 33 procent av bränsleförbrukningen. Det betyder att den som vill lägga till biobränsle så att det motsvarar hela flygningen behöver köpa tre block.”

Så här funkar det:

1. Som SAS-resenär kan du lägga till en biobränsle-uppgradering som ett tillägg när du bokar din resa - eller i efterhand.
2.  Mängden biobränsle som köps kommer att ersätta motsvarande mängd fossilt bränsle som används på SAS flygningar.
3. Nu är du redo att lyfta!

Det är inte säkert att mängden biobränsle som en resenär köper används just på hans eller hennes egen flygning, förklarar Andersen Resare. Men uppgraderingen används för att ersätta motsvarande mängd fossila bränslen på någon av SAS flygningar.

”Biobränsle levereras i första hand till våra flygplatser i Stockholm, Oslo och Köpenhamn”, säger Andersen Resare. ”Om vi säljer 1 000 ton biobränsle via uppgraderingen, så byter vi ut 1 000 ton fossila bränslen mot biobränsle. Allt biobränsle som levereras till SAS har certifierats i enlighet med gällande regler och blandas med det fossila bränslet i bränslesystemen på flygplatserna. Det är det effektivaste tillvägagångssättet med hänsyn till vår logistik.”

SAS har som mål att använda en så stor andel biobränsle att det svarar mot alla SAS inrikesflygningar (totalt 17 % av bränsleförbrukningen 2018). ”År 2030 kommer biobränsle att ha en självklar plats i vår bränslemix”, säger Andersen Resare. ”Men i det här skedet vill vi ta hjälp av resenärerna och göra det möjligt för dem som vill att dela på merkostnaden för biobränsle. För närvarande är utbudet av biobränslen litet och kostnaden är mellan tre och fyra gånger så hög som för fossila bränslen. Men vi har redan börjat öka användningen av biobränsle och vill ge resenärerna möjligheten att frivilligt minska utsläppen av växthusgaser ytterligare genom att köpa till en biobränsleuppgradering. Den nya produkten ska bana väg för en mer storskalig användning av grönare bränslen under kommande år, när den kommersiella produktionen av biobränslen byggs ut i Skandinavien.”

Idag är utbudet av biobränslen fortfarande starkt begränsat. SAS räknar med att kunna köpa 1 000–2 000 ton under 2019, vilket räcker till 500–1 000 entimmesflygningar. Men ett nytt beslut som snart träder i kraft i Norge kommer att öka användningen av biobränslen (och ett liknande förslag finns i Sverige), vilket gör att biobränsleproducenterna ökar sina leveranser till Skandinavien ännu mer.

SAS kommer att marknadsföra den nya biobränsleuppgraderingen intensivt och även vidareutveckla produktutbudet på området. Dessutom utvecklas att särskilt hållbarhetsprogram för företagskunder, som kommer att kunna ersätta en andel av sin årliga bränsleförbrukning med biobränslen i större omfattning.

”Att SAS resenärer får möjlighet att välja biobränsle bidrar till att hitta en lösning som gör att koldioxidutsläppen kan minska tillräckligt för att vi ska kunna möta klimatmålen i Parisavtalet”, säger Andersen Resare.

Blev du inspirerad av den här artikeln?

Ge den en tumme upp!

likes

ANNONS

Stäng kartan

Kategori

Från artikeln

Dela tips

Stäng

Letar du efter något speciellt?

Filtrera din sökning

Stäng